Aanmelden dyscalculie

Wil je je kind aanmelden voor begeleiding of onderzoek? Kies het aanmeldformulier wat van toepassing is:

Intakeformulier reken- en dyscalculieonderzoek primair onderwijs

Kosten voor begeleiding

De begeleiding wordt niet vergoed. Kosten voor een begeleidingstraject zijn afhankelijk van welke begeleiding het best passend is. Informeer vrijblijvend naar een indicatie van de kosten.

Behandelroute van begeleidingsmogelijkheden

  • Diagnostisch rekengesprek: gesprek met het kind, kort gesprek met de ouders n.a.v. aanmelding met intakeformulier, analyse schoolgegevens, verslag, adviesgesprek.
  • Diagnostisch rekenonderzoek: aanmelding met intakeformulier, analyse schoolgegevens, rekenonderzoek, eventueel een intelligentieonderzoek, verslag, adviesgesprek.
  • Dyscalculie onderzoek: aanmelding met intakeformulier, analyse schoolgegevens en hulp, intelligentieonderzoek, rekenonderzoek, leerbaarheidsonderzoek, onderzoek naar verklarende factoren, verslag, adviesgesprek, eventueel dyscalculieverklaring.
  • Intensieve individuele rekenbehandeling: standaard (20 sessies) of klein (10 sessies) pakket. Eén uur per week, begeleiding op maat.
  • Groepsbehandeling voor kinderen met lichte leerproblematiek: aanbod per domein op de volgende vier domeinen: rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen. Twaalf sessies inclusief huiswerk, logboek en toetsles.
  • Huiswerkbegeleiding voor kinderen met lichte leer- en/of gedragsproblematiek binnen het basis- en voortgezet onderwijs: minimaal 5 sessies van een uur, waarin jouw kind op zijn eigen niveau begeleiding krijgt bij zijn eigen leerstof.

Meer informatie

Voor meer informatie over de kosten of een begeleidingstraject kun je contact opnemen met Lisette Hassing.