AVG-proof aanmeldformulieren dyslexie

AVG-proof aanmeldformulieren dyslexie

Geplaatst op 12 juli 2018

Vanaf mei is de wet AVG van kracht. Deze nieuwe wetgeving bevat meer verantwoordelijkheden voor organisaties en een versterking en uitbreiding van privacyrechten van personen. Bij Timpaan Support vinden wij het waarborgen van de privacy van onze cliënten van groot belang. Een zorgvuldige verwerking is belangrijk, maar meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is niet nodig. Daarom hebben wij onze aanmeldformulieren dyslexie AVG-proof gemaakt.

BSN

Bij aanmelding is het van belang dat je het Burger Service Nummer (BSN) van het kind, het type persoonsbewijs én het documentnummer aan ons doorgeeft. Dit nummer bestaat uit verschillende hoofdletters en cijfers en vind je rechtsboven het persoonsbewijs (identiteitskaart of paspoort). Denk eraan dat het document op het moment van aanmelden nog geldig dient te zijn.

Aanvragen en declareren

Met behulp van het BSN van het kind kunnen wij vervolgens de zorg aanvragen en declareren bij de betreffende gemeente. Wij verlenen vergoede dyslexiezorg in alle gemeenten in Drenthe, Friesland, Groningen en de jeugdhulpregio IJsselland.

Verificatieplicht

Tevens geldt de verificatieplicht BSN, zoals in de jeugdwet is opgenomen. Dit betekent dat wij voorafgaand aan het starten van de zorg dienen te controleren of jouw kind / de leerling ook daadwerkelijk hoort bij het BSN dat je bij de aanmelding hebt opgegeven. Let op: hiervoor dien je bij de eerste afspraak het geldige persoonsbewijs van het kind te tonen aan één van onze orthopedagogen/psychologen. Hij/zij voert op dat moment de verificatie uit.

Download hier de nieuwe aanmeldformulieren dyslexie

Vragen?

Neem gerust contact op met Mirjam van der Sloot, Carry van Veen of Finsey Fischer als je nog vragen hebt.