Corona virus

Update 4 februari 2021

Update dyslexiezorg:

Dyslexiezorg ten tijde van de verlengde lockdown (t/m 2 maart 2021)

 De situatie rondom het coronavirus blijft ernstig. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten tot en met 2 maart 2021. Wel gaan de basisscholen en de kinderdagopvang vanaf maandag 8 februari weer open.

Vanwege de openstelling van de scholen is het voor ons vanaf 8 februari a.s. mogelijk om onze dyslexiezorg op school te hervatten, tenzij de school (vooralsnog) haar deuren voor externe professionals gesloten houdt.

Bij het hervatten van onze dyslexiezorg op school staat voor ons de veiligheid van alle betrokken voorop. Derhalve zullen wij de volgende werkwijze hanteren:

  • Vanaf 8 februari kunnen onze dyslexiebehandelingen op school worden gegeven op voorwaarde dat alle geldende coronamaatregelen in acht worden genomen, maar ook het online (via beeldbellen) verzorgen van dyslexiebehandelingen blijft mogelijk.
  • alle oudergesprekken worden online gevoerd.
  • dyslexieonderzoeken kunnen op school of op beperkte schaal op één van onze kantooradressen* plaatsvinden.

* Houdt u er rekening mee dat het langer kan duren voordat uw kind onderzocht kan worden. Uiteraard doen wij ons best om de wachttijd zo veel mogelijk te beperken, maar zijn hiervoor afhankelijk van de beschikbaarheid van de scholen, onze locaties en van kinderen en ouders om naar één van onze locaties toe te reizen.

 

De zorg op het gebied van dyscalculie kan plaatsvinden op de scholen die geopend zijn voor externe professionals. Het is niet mogelijk om deze zorg online te laten plaatsvinden.

De zorg op het gebied van gevoel en gedrag kan in overleg online (via beeldbellen) plaatsvinden.

Wij kunnen onze werkzaamheden op het gebied van leerlingenzorg hervatten op de scholen die geopend zijn voor externe professionals. Bij de scholen en schoolbesturen waar geen externe professionals worden toegelaten, is het voor ons nog niet mogelijk om onze leerlingenzorg te hervatten.

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en de getroffen maatregelen volgen wij op de voet. Indien de maatregelen wijzigen, zullen wij daar waar nodig op anticiperen.

 

Protocol richtlijnen dyslexiebehandelingen op scholen

Nieuwe aanmeldingen:

Let op: er zijn nieuwe aanmeldformulieren van toepassing. Download u deze dan ook van onze website, zodat u altijd de meest actuele formulieren gebruikt. Indien er sprake is van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie kan u uw kind / leerling op de gebruikelijke wijze aanmelden: per e-mail (heeft de voorkeur) of per post.

 

Adressen Timpaan:

– Transportweg 12 Assen

– Lemmerweg 51 Sneek

– Wetterwille 9 Gorredijk

Verkouden

Is uw kind verkouden en twijfelt u over het nemen van de juiste beslissing in deze? Lees hier de richtlijnen van het RIVM betreffende langdurige neusverkoudheid:

RIVM: Neusverkoudheid kinderen