Corona virus

Update 10 januari 2022

Update dyslexiezorg:

Dyslexiezorg ten tijde van COVID-19

Sinds 10 januari zijn de basisscholen en de VO-scholen weer geopend.

Welke gevolgen dit heeft voor onze dienstverlening leest u hieronder. Waarbij wij opmerken dat onze professionals nog niet op alle scholen worden toegelaten. Op de school van uw zoon of dochter kunnen er derhalve uitzonderingen gelden.

  • Dyslexieonderzoeken kunnen zowel op school als op een van onze kantoorlocaties plaatsvinden.
  • Dyslexiebehandelingen en eindtoetsen kunnen op school plaatsvinden.

Het (deels) online geven van dyslexiebehandelingen blijft mogelijk.

  • Oudergesprekken kunnen online (via beeldbellen) worden gevoerd maar kunnen ook op de school van uw zoon of dochter plaatsvinden, mits de school hiervoor toestemming geeft.

De zorg op het gebied van dyscalculie vindt plaats op de scholen.

De zorg op het gebied van gevoel en gedrag kan in overleg zowel op een fysieke locatie als online (via beeldbellen) plaatsvinden.

Sinds de heropening van de scholen zijn onze orthopedagogen op het gebied van leerlingenzorg weer werkzaam binnen de scholen en schoolbesturen.

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en de getroffen maatregelen volgen wij op de voet. Indien de maatregelen wijzigen, zullen wij daar waar nodig op anticiperen.

 

Kantooradressen Timpaan:

–        Transportweg 12 (tevens postadres), 9405 PR  Assen

–        Lemmerweg 51, 8608 AA Sneek

–        Wetterwille 9, 8401 GB Gorredijk