Corona virus

Update augustus 2020

Update dyslexiebehandelingen:

Vanwege de recente opleving van het coronavirus vinden wij het niet verantwoord om bij aanvang van het schooljaar 2020/2021 onze dyslexiebehandelingen op school volledig te hervatten.

Derhalve zullen wij ook na de zomervakantie proberen de behandelingen zoveel mogelijk op afstand te laten plaatsvinden, liefst binnen de schooltijden.

Indien Corona-richtlijnen gewaarborgd zijn door de school én de behandelaar, ouders en school akkoord zijn over de werkwijze, kan de behandeling op school plaatsvinden. Daarnaast is het hierbij ook belangrijk dat de behandelaar rooster-technisch gezien alle dyslexiebehandelingen in kan plannen.

Bij het fysiek behandelen van kinderen met dyslexie zal er op de scholen de volgende werkwijze gehanteerd worden:

  • De behandelaar komt 5 minuten na de start van de school het gebouw binnen;
  • De behandelaar haalt zelf geen kinderen op uit de klas;
  • de school dient een ruimte gereserveerd te hebben voor de behandelaar;
  • er is 1,5 meter afstand mogelijk in de ruimte óf er is een plexiglas-scherm aanwezig;
  • de behandelaar checkt vooraf aan de behandeling of er geen Corona heerst binnen school of binnen het gezin van het kind.

Op SBO scholen zullen de behandelaren van Timpaan Support voor zover mogelijk wél fysiek aanwezig zijn, mits de school, ouders en de behandelaar hiermee ook akkoord zijn.

Alle oudergesprekken worden op afstand of in overleg met ouders op een kantoor van Timpaan Support gevoerd. Dyslexieonderzoeken en eindtoetsen zullen in overleg met ouders (en scholen) op kantoor of op school plaats vinden.

 

Protocol richtlijnen dyslexiebehandelingen op scholen

Nieuwe aanmeldingen:

Let op: er zijn nieuwe aanmeldformulieren van toepassing. Download u deze dan ook van onze website, zodat u altijd de meest actuele formulieren gebruikt. Indien er sprake is van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie kan u uw kind / leerling op de gebruikelijke wijze aanmelden: per e-mail (heeft de voorkeur) of per post.

 

Adressen Timpaan:

– Transportweg 12 Assen

– Lemmerweg 51 Sneek

– Wetterwille 9 Gorredijk