Corona virus

Update 25 maart 2020

Aangepaste werkwijze dyslexiezorg vanwege het coronavirus.

 

Lopende afspraken/behandelingen:

Behandelingen en gesprekken vinden zoveel mogelijk op afstand plaats. Onze orthopedagoog stemt met u af welke wijze, dag en tijdstip hiervoor het best passend zijn. Voor behandelingen geldt dat we zo veel mogelijk proberen vast te houden aan het behandeltijdstip zoals op school ook werd aangehouden.

Onderzoeken:

Onderzoeken worden, zolang de aangescherpte Corona-maatregelen gelden, alleen op één van de locaties van de Timpaan Groep uitgevoerd in Assen/Gorredijk/Sneek. Uiteraard met de voorwaarde dat kind, ouder, onderzoeker en diens huisgenoten geen verkoudheidverschijnselen hebben. Op onze locaties hebben wij extra hygiënemaatregelen genomen en kunnen wij deze beter handhaven dan op een externe locatie.

Nieuwe aanmeldingen:

Let op: er zijn nieuwe aanmeldformulieren van toepassing. Download u deze dan ook van onze website, zodat u altijd de meest actuele formulieren gebruikt. Indien er sprake is van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie kan u uw kind / leerling op de gebruikelijke wijze aanmelden: per e-mail (heeft de voorkeur) of per post.

 

Adressen Timpaan:

– Transportweg 12 Assen

– Lemmerweg 51 Sneek

– Wetterwille 9 Gorredijk