Corona virus

Update 25 juni 2021

Update dyslexiezorg:

Dyslexiezorg ten tijde van COVID-19

Vanaf 26 juni worden de in ons land geldende coronamaatregelen verder versoepeld.

Welke gevolgen dit heeft voor onze dienstverlening leest u hieronder.

  • Dyslexieonderzoeken kunnen zowel op school als op een van onze kantoorlocaties plaatsvinden.
  • Dyslexiebehandelingen en eindtoetsen kunnen op school plaatsvinden.

Het (deels) online geven van dyslexiebehandelingen blijft mogelijk.

  • Oudergesprekken kunnen online (via beeldbellen) worden gevoerd maar kunnen ook op de school van uw zoon of dochter plaatsvinden, mits de school hiervoor toestemming geeft.

 

De zorg op het gebied van dyscalculie vindt plaats op de scholen. Het is niet mogelijk om deze zorg online te laten plaatsvinden.

De zorg op het gebied van gevoel en gedrag kan in overleg zowel op een fysieke locatie als online (via beeldbellen) plaatsvinden.

Sinds de heropening van de scholen zijn onze orthopedagogen op het gebied van leerlingenzorg weer werkzaam binnen de scholen en schoolbesturen.

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en de getroffen maatregelen volgen wij op de voet. Indien de maatregelen wijzigen, zullen wij daar waar nodig op anticiperen.

Kantooradressen Timpaan:
Transportweg 12 (tevens postadres)
9405 PRĀ  Assen

Lemmerweg 51
8608 AA Sneek

Wetterwille 9
8401 GB Gorredijk