Corona virus

Update 15 december 2020

Update dyslexiezorg:

Dyslexiezorg ten tijde van lockdown (15 december 2020 t/m 19 januari 2021)

 Het coronavirus grijpt weer snel om zich heen. Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen geldt in ons land van dinsdag 15 december 2020 tot ten minste dinsdag 19 januari 2021 een vergaande lockdown.

Hierbij worden de scholen niet ontzien. De scholen in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs moeten van woensdag 16 december tot maandag 18 januari hun deuren gesloten houden en overstappen op online onderwijs.

Gedurende deze periode kunnen wij niet op de scholen terecht voor het verlenen van onze dyslexiezorg.

Aangezien wij hechten aan de continuering van onze dyslexiezorg zullen wij tijdens de geldende lockdown de volgende werkwijze hanteren:

  • van woensdag 16 december tot maandag 18 januari vinden onze dyslexiebehandelingen online (via beeldbellen) plaats.
  • alle oudergesprekken worden online gevoerd.
  • dyslexieonderzoeken zullen slechts op zeer beperkte schaal plaatsvinden en alleen op één van onze kantooradressen.*

* Houdt u er rekening mee dat het langer kan duren voordat uw kind  onderzocht kan worden. Uiteraard doen wij ons best om de wachttijd zo veel mogelijk te beperken, maar zijn hiervoor afhankelijk van de beschikbaarheid van onze locaties en van kinderen en ouders om naar één van onze locaties toe te reizen.

 

De zorg op het gebied van dyscalculie wordt opgeschort totdat scholen weer open mogen. Het is niet mogelijk om deze zorg online te laten plaatsvinden.

De zorg op het gebied van gevoel en gedrag kan in overleg online (via beeldbellen) plaatsvinden.

Tot slot is het gedurende de periode van schoolsluiting niet mogelijk om één van onze orthopedagogen binnen scholen en schoolbesturen werkzaam te laten zijn op het gebied van leerlingenzorg. We hopen dat deze ondersteuning na het heropenen van de scholen spoedig kan worden hervat.

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en de getroffen maatregelen volgen wij op de voet. Indien de maatregelen wijzigen, zullen wij daar waar nodig op anticiperen.

 

Protocol richtlijnen dyslexiebehandelingen op scholen

Nieuwe aanmeldingen:

Let op: er zijn nieuwe aanmeldformulieren van toepassing. Download u deze dan ook van onze website, zodat u altijd de meest actuele formulieren gebruikt. Indien er sprake is van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie kan u uw kind / leerling op de gebruikelijke wijze aanmelden: per e-mail (heeft de voorkeur) of per post.

 

Adressen Timpaan:

– Transportweg 12 Assen

– Lemmerweg 51 Sneek

– Wetterwille 9 Gorredijk

Verkouden

Is uw kind verkouden en twijfelt u over het nemen van de juiste beslissing in deze? Lees hier de richtlijnen van het RIVM betreffende langdurige neusverkoudheid:

RIVM: Neusverkoudheid kinderen