Corona virus

Update 20 december 2021

Update dyslexiezorg:

Dyslexiezorg ten tijde van de schoolsluiting (20 december 2021 t/m 9 januari 2022)

Gedurende deze periode kunnen wij niet op de scholen terecht voor het verlenen van onze dyslexiezorg.

Aangezien wij hechten aan de continuering van onze dyslexiezorg zullen wij tijdens de geldende schoolsluiting de volgende werkwijze hanteren:

  • van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december vinden onze dyslexiebehandelingen online (via beeldbellen) plaats.
  • van maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari vinden er, vanwege de kerstvakantie, geen dyslexiebehandelingen plaats.
  • adviesgesprekken worden in principe online gevoerd.
  • dyslexieonderzoeken zullen op beperkte schaal plaatsvinden en alleen op één van onze kantooradressen* of op de scholen die hiervoor toestemming geven.

* Houdt u er rekening mee dat het langer kan duren voordat uw kind  onderzocht kan worden. Uiteraard doen wij ons best om de wachttijd zo veel mogelijk te beperken, maar wij zijn hiervoor afhankelijk van de beschikbaarheid van onze locaties en van kinderen en ouders om naar één van onze locaties toe te reizen danwel van de scholen.

De behandelingen op het gebied van dyscalculie wordt opgeschort totdat scholen weer open mogen. Het is niet mogelijk om deze zorg online te laten plaatsvinden. Onderzoeken kunnen wel plaatsvinden.

De zorg op het gebied van gevoel en gedrag kan in overleg online (via beeldbellen) plaatsvinden.

Tot slot is het gedurende de periode van schoolsluiting niet mogelijk om één van onze orthopedagogen binnen scholen en schoolbesturen werkzaam te laten zijn op het gebied van leerlingenzorg. We hopen dat deze ondersteuning na het heropenen van de scholen spoedig kan worden hervat. Uiteraard zijn wij wel bereikbaar voor het beantwoorden van uw vragen e.d.

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en de getroffen maatregelen volgen wij op de voet. Indien de maatregelen wijzigen, zullen wij daar waar nodig op anticiperen.

Kantooradressen Timpaan:

–        Transportweg 12 (tevens postadres), 9405 PR  Assen

–        Lemmerweg 51, 8608 AA Sneek

–        Wetterwille 9, 8401 GB Gorredijk