Corona virus

Update 12 mei 2020

Update dyslexiebehandelingen:

Timpaan Support blijft in ieder geval tot 1 juni op afstand behandelen. Net als de afgelopen weken kunnen kinderen op afstand behandeling krijgen. De eindevaluaties en onderzoeken vinden op kantoor plaats.

Er is een aantal kinderen waarbij het op afstand behandelen wat minder goed loopt. Voor deze kinderen willen we vragen of het mogelijk is het op afstand behandelen vanuit school te realiseren. De behandelaar zal hierover dan contact opnemen (is er ruimte? Kan iemand indien het een jongere leerling betreft even blijven tot er verbinding is gemaakt? Via welk communicatiemiddel is het mogelijk?).

Er is nog geen besluit genomen over wat er na 1 juni gebeurt. Het zal er mede van afhangen of scholen weer helemaal open mogen en als dat het geval is of de meeste scholen externen toelaten. Als we ook na 1 juni op afstand blijven behandelen, zullen we waarschijnlijk wel vragen of we voor kinderen die aan de eindtoets toe zijn op school mogen komen voor het afnemen van de toets.

 

Aangepaste werkwijze dyslexiezorg vanwege het coronavirus.

 

Lopende afspraken/behandelingen:

Behandelingen en gesprekken vinden zoveel mogelijk op afstand plaats. Onze orthopedagoog stemt met u af welke wijze, dag en tijdstip hiervoor het best passend zijn. Voor behandelingen geldt dat we zo veel mogelijk proberen vast te houden aan het behandeltijdstip zoals op school ook werd aangehouden.

Onderzoeken:

Onderzoeken worden, zolang de aangescherpte Corona-maatregelen gelden, alleen op één van de locaties van de Timpaan Groep uitgevoerd in Assen/Gorredijk/Sneek. Uiteraard met de voorwaarde dat kind, ouder, onderzoeker en diens huisgenoten geen verkoudheidverschijnselen hebben. Op onze locaties hebben wij extra hygiënemaatregelen genomen en kunnen wij deze beter handhaven dan op een externe locatie.

Nieuwe aanmeldingen:

Let op: er zijn nieuwe aanmeldformulieren van toepassing. Download u deze dan ook van onze website, zodat u altijd de meest actuele formulieren gebruikt. Indien er sprake is van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie kan u uw kind / leerling op de gebruikelijke wijze aanmelden: per e-mail (heeft de voorkeur) of per post.

 

Adressen Timpaan:

– Transportweg 12 Assen

– Lemmerweg 51 Sneek

– Wetterwille 9 Gorredijk