Dyslexie behandelingen na 8 juni

Dyslexie behandelingen na 8 juni

Geplaatst op 8 juni 2020

Ha fijn! De kinderen mogen weer naar school!

weer naar school

Hoe gaat Timpaan Support de dyslexiebehandelingen vorm geven ná 8 juni?

Tot de zomervakantie gaat het er als volgt uit zien:

We proberen de behandelingen zoveel mogelijk op afstand te laten plaatsvinden, liefst binnen de schooltijden.

Indien Corona-richtlijnen gewaarborgd zijn door de school én de behandelaar, ouders en school akkoord zijn over de werkwijze, kan de behandeling op school plaatsvinden. Daarnaast is het hierbij ook belangrijk dat de behandelaar roostertechnisch gezien alle dyslexiebehandelingen in kan plannen.

Bij het fysiek gaan behandelen van kinderen met dyslexie zal er op de scholen de volgende werkwijze gehanteerd worden:
de behandelaar komt 5 min. na de start van de school het gebouw binnen, haalt zelf geen kinderen op uit de klas, de school dient een ruimte gereserveerd te hebben voor de behandelaar, er is 1,5 afstand mogelijk in de ruimte óf er is een plexiglas-scherm aanwezig en de behandelaar checkt vooraf aan de behandeling of er geen Corona heerst binnen school of binnen het gezin van het kind.

Op SBO scholen zullen de behandelaren van Timpaan Support voor zover mogelijk wél fysiek aanwezig zijn, mits de school, ouders en de behandelaar hiermee ook akkoord zijn.

Alle oudergesprekken worden op afstand of in overleg met ouders op een kantoor van Timpaan Support gevoerd. Dyslexieonderzoeken en eindtoetsen zullen in overleg met ouders (en scholen) op kantoor of op school plaats vinden.