Vergoede dyslexiebehandeling

Timpaan Support hanteert de behandelmethode Leren Lukt van ZIEN in de Klas en behandelt op school. Onze werkwijze zorgt ervoor dat kinderen niet hoeven te reizen en dat wij gemakkelijk contact kunnen leggen en onderhouden met de leerkracht en/of IB-er. Bekijk hier al onze behandelaars

Online dossier

Een goede samenwerking tussen leerling, ouders, leerkracht en dyslexiebehandelaar heeft een positieve invloed op het effect van de dyslexiebehandeling. Om deze samenwerking nog beter te laten verlopen maken wij in onze behandelingen gebruik van een online dossier. Hierdoor hopen we dat alle betrokkenen nog beter op de hoogte zijn. Bekijk het online dossier. Dit is een beveiligde webmodule waarop alle gegevens van de behandeling van de leerling geregistreerd zijn. Ouders en leerkrachten krijgen o.a. toegang tot de samenvatting van iedere behandeling, het opgegeven huiswerk, de tussentijdse evaluatieverslagen en andere belangrijke documenten. Via de website kan je ook contact opnemen met de behandelaar. Zo ontstaat een duidelijk overzicht voor alle betrokkenen. De module is te gebruiken door ouders, leerkrachten, behandelaren en de leerlingen in behandeling. Al je vragen over het online dossier kun je mailen naar lerenlukt@timpaansupport.nl.

Kenmerken dyslexiebehandeling

 • Op basis van het onderzoek stellen wij een persoonlijk behandelplan op.
 • De behandeling vindt wekelijks op school plaats.
 • Er is aandacht voor sociaal-emotionele aspecten (omgaan met dyslexie en het zelfvertrouwen), de leesvaardigheid en de spellingvaardigheid.
 • Er wordt eerst vooral aandacht besteed aan het lezen en schrijven op klankniveau. Als het kind dit voldoende beheerst, gaan we over op het aanleren van spellingregels.
 • Er wordt afgewisseld tussen schriftelijke en digitale oefeningen.
 • We maken gebruik van TaalExtra van Squla, met leuke en uitdagende digitale oefeningen (zie voor meer informatie https://www.squla.nl/taalextra/zien-in-de-klas)
 • Kinderen krijgen wekelijks huiswerk mee. Begeleid je kind bij het maken van dit huiswerk en verspreid het over minimaal vijf dagen per week en maximaal 20 minuten per keer. Om optimale resultaten te kunnen behalen tijdens het behandeltraject is dit essentieel.
 • We sluiten zo veel mogelijk aan bij de interesses van het kind.
 • We hebben regelmatig contact met de ouders, de leerkracht en/of de intern begeleider over de voortgang van de behandeling.

Eisen behandelruimte

Een behandelruimte moet aan bepaalde eisen voldoen. Lees het volledig overzicht:

Eisen behandelruimte
Deze eisen zijn opgesteld door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Alle locaties die wij gebruiken worden geïnspecteerd en hiervan wordt een verslag gemaakt en gearchiveerd. Eisen waaraan de ruimtes moeten voldoen, zijn:

 • De ruimte is geschikt voor tenminste twee personen;
 • Minimaal twee stoelen en een tafel die ruim genoeg is voor de behandelaar om werkmaterialen op te plaatsen;
 • De ruimte moet goed zijn onderhouden en regelmatig geventileerd worden;
 • Er kan in alle rust, concentratie en privacy worden gewerkt;
 • De ruimte kan niet tegelijk door andere mensen worden gebruikt;
 • Er is een kind- en oudervriendelijke wachtruimte en een toilet aanwezig;
 • De ruimte is goed bereikbaar.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Mirjam van der Sloot of Astrid Hermans.