Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op alle producten van Timpaan Support zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst

Download de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Klachten

Timpaan Support heeft deskundige en gemotiveerde adviseurs in dienst. De kwaliteit van onze dienstverlening is voor ons van groot belang. Het kan echter gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval vragen wij je om dit aan te geven bij de betreffende adviseur. Onze ervaring leert dat dit vaak al tot een goede oplossing leidt. Mocht dit niet voldoende zijn dan kun je schriftelijk een klant bij ons indienen. Wij zorgen vervolgens voor een zorgvuldige verwerking en een heldere terugkoppeling.

Onze klachtenregelingen: