Nieuwsbrief Maart 2020

Nieuwsbrief Maart 2020

E-zine maart/april 2020

Gevolgen van de Corona-maatregelen

In deze lastige tijd met beperkende maatregelen doen scholen er alles aan om het onderwijsprogramma zo veel mogelijk te continueren. Er zijn al veel mooie en creatieve oplossingen bedacht, zodat de leerlingen thuis hun schoolwerk kunnen bekijken en maken en opdrachten kunnen uitvoeren. Heel fijn dat dat allemaal kan en zo snel opgezet is!

Zo vinden wij het vanuit Timpaan Support ook heel belangrijk dat de dyslexiebehandelingen doorgang kunnen vinden. Als kinderen meerdere weken geen behandelingen krijgen, ontstaat er namelijk een achterstand die uiteindelijk een negatieve invloed heeft op het te behalen behandeleffect. Wij zijn dan ook volop aan het behandelen op afstand. Dit gebeurt met digitale middelen. Via ons platform LerenLukt worden opdrachten gegeven, teksten aangereikt en kunnen ouders aangeven hoe het gaat. Hier kan één van onze behandelaars vervolgens weer op reageren.

Normaal gesproken vinden de onderzoeken ook plaats op school. Zowel een intelligentie- als dyslexieonderzoek kan echter niet digitaal worden afgenomen, ondanks alle moderne middelen die we tot onze beschikking hebben. De nieuwe onderzoeken worden daarom vooralsnog ingepland op één van onze locaties, te weten: Assen, Gorredijk of Sneek. Natuurlijk nemen wij de richtlijnen met betrekking tot hygiëne en afstand in acht, ook vragen wij van te voren of iemand in het gezin verkouden of ziek is.

De aan het onderzoek en behandeling gekoppelde gesprekken met ouders en school kunnen door de aangepaste werkwijze helaas ook niet op school plaatsvinden. Indien mogelijk worden dergelijke gesprekken op afstand gevoerd.

Tot slot nemen onze adviseurs van Timpaan Onderwijs contact met u op ten aanzien van reeds ingeplande trainingen en andere bijeenkomsten. Zij kijken in overleg met u welke alternatieve werkwijze hierin mogelijk is.

Uiteraard zijn ons kantoor en onze medewerkers nog steeds via telefoon en e-mail bereikbaar zoals u gewend bent! Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ervaringen uit de praktijk

Behandeling op afstand:

Reactie van ouder:
‘Doordat ik altijd al intensief bezig ben met spelling door de dyslexiebehandelingen kunnen wij de spellingopdrachten van school ook makkelijker maken. Ik snap sneller om welke regel het gaat. Ik zie mijn kind de regels nu ook gebruiken bij de opdrachten van school. Het is fijn om te merken dat de energie die we in jullie dyslexiebehandeling steken dus effect heeft.’

Reactie van een kind:

‘Het is leuk dat ik nu meer kan typen in plaats van schrijven.’

 

Tips voor scholen

Voor iedere school die thuis schoolwerk laat maken, staan hieronder een aantal tips:

  • Gebruik maken van Squla / TaalExtra
  • Kijk eens op de website van Dyslexie Centraal. Hier vindt u een link naar tips rondom de begeleiding van leerlingen in tijden van het Corona-virus.
  • Er zijn op internet vele werkbladen te downloaden die u kunt gebruiken.
  • Op lesopafstand.nl zijn tips en informatie te vinden over lesgeven op afstand en tips voor ouders.
  • Via edualdo.nl kunnen leraren vragen en antwoorden met elkaar delen over onder andere lesgeven op afstand.
  • Voor inspirerende voorbeelden van andere leraren kijk ook eens op leraar.nl.
  • Adviseer ouders spelletjes te spelen die tijdens de behandelingen ook ingezet worden: vissenkomspel, high stakes, kamertje verhuur, galgje.
  • Tip voor scholen voor de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie:  https://www.dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/begeleiding-van-leerlingen-met-leesproblemen-en-dyslexie-tijden-van-het

Tips voor ouders

 

Wij wensen alle scholen, leerlingen en personeel heel veel sterkte en succes toe de komende tijd.