Over ons

Alle kinderen en jongeren verdienen het om het beste uit zichzelf te halen en zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij delen de uitspraak van René Diekstra (Grondwet van de opvoeding):

‘Om gelijke kansen te krijgen en om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs.’