Over ons

Alle kinderen en jongeren verdienen het om het beste uit zichzelf te halen en zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij delen de uitspraak van René Diekstra (Grondwet van de opvoeding):

‘Om gelijke kansen te krijgen en om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs.’

Met een team van ongeveer 40 geregistreerde Orthopedagogen (-Generalisten) en GZ-psychologen zijn wij dagelijks te vinden op de scholen in Noord-Nederland. Onze dienstverlening richt zich op het achterhalen van de oorzaak van belemmeringen die worden ervaren, het meedenken over oplossingen en het aanreiken daarvan en het eventueel bieden van gespecialiseerde begeleiding en/of behandeling. Hierbij staat voorop dat we telkens kijken wat in díe specifieke situatie de beste aanpak is.

Hier staan we voor…

  • Vaak komen we al jarenlang op de scholen, waardoor we beter inzicht hebben in het onderwijsaanbod dat wordt aangeboden en kunnen we daar bij aansluiten binnen onze dienstverlening.
  • We hebben ruim 10 jaar ervaring binnen de leerlingenzorg en dyslexiezorg.
  • Onze enthousiaste en betrokken medewerkers denken met u mee en helpen u weer het beste uit het kind en/of het onderwijs te halen.
  • Experts op het gebied van de ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie over kwaliteit

Timpaan Support staat voor kwaliteit. Dit bewerkstelligen we met de volgende organisaties:

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde onderzoekers en behandelaars. Onze organisatie en onze behandelaars zijn dan ook gecertificeerd.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Alle onderzoekers en behandelaars van Timpaan Support staan geregistreerd. Deze registratie geeft een krachtige impuls aan het niveau van vakbekwaamheid van professionals in de jeugdzorg en het verhogen van de professionele autonomie. Het draagt bij aan betere zorg voor cliënten in de jeugdzorg.

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) is de beroepsvereniging van en voor universitair opgeleide (ortho)pedagogen en onderwijskundigen. Haar missie: experts in staat stellen hun beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen. Al onze orthopedagoog-generalisten en een deel van onze basisorthopedagogen zijn NVO-geregistreerd.

BIG-register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Personen die in het BIG-register zijn opgenomen, mogen een beschermde beroepstitel voeren en mogen de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Al onze gezondheidszorg(GZ-)psychologen en orthopedagoog-generalisten zijn BIG-geregistreerd.