Kwaliteit

Timpaan Support staat voor kwaliteit. Dit bewerkstelligen we met de volgende organisaties:

Onderwijszorg Nederland

Sinds begin 2009 vormen wij samen met Edventure en collega-organisaties de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL). Daarmee staan we garant voor kwaliteit in de zorg rond dyslexie en gedrag. De behandeling van het kind staat centraal.

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaars. Onze behandelaars zijn gecertificeerd. Zo kunnen wij de kwaliteit van dyslexiezorg voor ieder kind waarborgen.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Het Kwaliteitsregister Jeugd is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Alle behandelaars van Timpaan Support staan geregisteerd. Deze registratie geeft een krachtige impuls aan het niveau van vakbekwaamheid van professionals in de jeugdzorg en het verhogen van de professionele autonomie. Het draagt bij aan betere zorg voor cliënten in de jeugdzorg.

EDventure

In november 2008 is Timpaan Onderwijs als lid toegetreden tot EDventure. EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Deze vereniging verleent het EDventure Keurmerk Onderwijsadvies aan deskundige, klantgerichte en innovatieve onderwijsinstellingen. Timpaan Onderwijs voert dit keurmerk, wat staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit van onze dienstverlening. EDventure versterkt de positie van de bureaus en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstelling. Deze doelstelling is integrale onderwijsadvisering en heeft betrekking op onderwijsontwikkeling, schoolontwikkeling, onderwijs aan kinderen met problemen, leermiddelenadvies en advies aan gemeenten en besturen.

Certiked

Wij zijn in het bezit van het ISO 9001:2000 certificaat voor interne kwaliteitszorg. Certiked heeft dit certificaat toegekend. Certiked certificeert, toetst en traint kennisintensieve organisaties, op het gebied van managementsystemen en deelaspecten daarvan.

Cedeo

Cedeo is de onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt. Wij hebben sinds november 2011 de Cedeo-erkenning. Tweejaarlijks wordt een onderzoek gehouden naar klanttevredenheid.