Privacy

Bij Timpaan Support (handelsnaam van Timpaan Onderwijs) vinden wij de privacy van u en uw kind erg belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met (persoons)gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Timpaan Support verwerkt persoonsgegevens van klanten en cliƫnten/kinderen omdat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens zelf aan ons hebben verstrekt. De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt betreffen NAW-gegevens, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens waaronder gegevens van personen jonger dan 16 jaar en BSN, contactgegevens, aanmeldgegevens, onderzoeksgegevens, behandelgegevens en eventuele medische gegevens. De gegevens worden binnen de dyslexiezorg twintig jaar bewaard, of zoveel langer als nodig is voor uitvoering van de dienstverlening. Gegevens binnen de leerlingenzorg worden vijf jaar bewaard.

Doeleinden voor verwerking

Bovenstaande (persoons)gegevens hebben wij nodig voor verschillende doeleinden, waaronder bijvoorbeeld:

  • het landelijk berichtenverkeer met gemeenten, zodat beschikkingen kunnen worden aangevraagd/verlengd en de zorg kan worden gefactureerd/gedeclareerd;
  • de uitvoering van de dienstverlening (onderzoek, behandeling, begeleiding);
  • de evaluatie van de dienstverlening;
  • anders, namelijk in het kader van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor de belastingdienst).

Timpaan Support deelt alleen privacygevoelige informatie met anderen na uw expliciete schriftelijke toestemming. U kunt gegeven toestemmingen altijd weer intrekken door dit ons schriftelijk mede te delen via info@timpaansupport.nl. Timpaan Support zal gegevens aan derden uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Marketing & activiteiten

Timpaan Support gebruikt uw gegevens voor marketingactiviteiten, dit staat opgenomen in onze disclaimer. Via nieuwsbrieven attenderen we u op ontwikkelingen rondom onze dienstverlening, delen we actualiteiten en publicaties. Hiervoor maken we gebruik van de dienst Mailchimp. Ook de aanmeldformulieren voor activiteiten worden in Mailchimp aangemaakt en beheerd.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan met alleen een geldig e-mail adres, en leden kunnen zich in elke nieuwsbrief weer afmelden. Er wordt gebruik gemaakt van double opt-in. Bij aanmeldingen voor activiteiten vragen we alleen de hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens – deze worden alleen gebruikt voor het gestelde doel.

Mailchimp is onderdeel van The Rocket Science Group, LLC, gevestigd in Atlanta (USA). Deze organisatie volgt de afspraken in het EU-US Privacy Shield, wat o.a. garandeert dat de data niet gebruikt worden voor grootschalige surveillance en niet worden doorgegeven aan Amerikaanse veiligheidsdiensten. Timpaan Onderwijs heeft een verwerkingsovereenkomst met Mailchimp. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie.

Profilering

Als u onze website bezoekt verzamelen we gegevens met behulp van cookies of andere technieken. Met deze gegevens kunnen we profielen maken zodat advertenties op u kunnen worden afgestemd. Gegevens die bijvoorbeeld worden verzameld zijn informatie over het surfgedrag en eventueel uw locatie.
De website werkt met Google Analytics voor het verzamelen van anonieme statistieken over uw websitebezoek. De deelmogelijkheden binnen Google Analytics zijn uitgeschakeld, uw IP-adres wordt niet gedeeld en verzamelde data zijn niet persoonlijk identificeerbaar. Deze informatie geeft ons inzicht in het functionaliseren van de website en stelt ons in staat om de website te optimaliseren en verbeteren.

Data wordt gestuurd naar servers van Google in de VS. Deze organisatie volgt de afspraken in het EU-US Privacy Shield, wat o.a. garandeert dat de data niet gebuikt worden voor grootschalige surveillance en niet worden doorgegeven aan Amerikaanse veiligheidsdiensten. Timpaan Onderwijs heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google.

Rechten

U heeft het recht uw (persoons)gegevens en die van uw kind in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kunt u doen door te mailen naar info@timpaansupport.nl. Timpaan Support zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Veiligheidsmaatregelen

Timpaan Support neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Timpaan Support zal al hetgeen doen wat redelijkerwijs verlangd kan worden ter beveiliging van de Persoonsgegevens. Als u in het kader hiervan vragen of signalen heeft, neem dan contact met ons op via info@timpaansupport.nl. Timpaan Support neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast zijn maatregelen in de vorm van afspraken en gedrag getroffen. Een overzicht van de maatregelen kan worden opgevraagd via info@timpaansupport.nl.

Privacyverklaring

Voor meer informatie over en details ten aanzien van ons privacybeleid verwijzen we u naar onze Privacyverklaring