Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Op het gebied van leerlingenzorg biedt Timpaan Support een aantal vormen van ondersteuning, voor ouders en voor scholen.

Carry van Veen Drs.

Carry van Veen Drs.

Orthopedagoog-generalist
06 155 09 127

Voor ouders

Heb je vragen over je kind en wil je graag een onderzoek laten doen? Wij doen onder andere onderzoek naar:

  • intelligentie;
  • hoogbegaafdheid;
  • lees- en/of spellingsproblemen en/of dyslexie;
  • rekenproblemen en/of dyscalculie;
  • executieve functies (cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag zoals bijvoorbeeld bij werkhouding en taakaanpak);
  • sociaal-emotionele problematiek;
  • advies ten aanzien van vervolgonderwijs;
  • schrijven van een eerste deskundigenadvies (verwijzing m.b.t. tot het zoeken naar zo passend mogelijk onderwijs voor je kind).

Voor school

Heb je vragen/zorgen over een leerling en ben je op zoek  naar begeleiding, advies of extra ondersteuning? Timpaan Support biedt:

Inzet orthopedagogen in tijden van topdrukte en ziekte;
Is er sprake van een tijdelijk toegenomen vraag naar zorg vanuit de school? Is er ziekte bij je eigen orthopedagoog? Timpaan Support heeft orthopedagogen die ingezet kunnen worden bij zogenaamde Piek- en Ziekbelastingen.
Inzet orthopedagogen voor kindtrajecten.
Ben je op zoek naar gespecialiseerde begeleiding voor één bepaald kind of een groep kinderen met hetzelfde probleem, dan is het inzetten van één van onze adviseurs mogelijk. Hierbij valt te denken aan o.a. begeleiding van een kind met rekenproblemen, ondersteuning bij dyslexie (niet vergoede traject), een groep kinderen die baat heeft bij een cursus omtrent executieve functies.

Meer informatie

Voor meer informatie over leerlingenzorg kun je als ouder of als school contact opnemen met Carry van Veen of Finsey Fischer.