Ondersteuning aan thuiszitters

Ondersteuning aan thuiszitters

Je hebt als ouder/school een kind dat thuiszit. Hij/zij moet onderwijsondersteuning krijgen, maar hoe en door wie? Wat kan een consulent onderwijsondersteuning aan thuiszitters betekenen voor de school en het kind?

Ondersteuning en begeleiding

Wanneer je te maken krijgt met een thuiszitter, kun je terecht bij de consulent onderwijsondersteuning thuiszitters. De consulent staat de school bij door de thuiszitter thuis, op school of op een andere locatie, op maat onderwijsondersteuning te bieden en begeleiding op sociaal emotioneel gebied. Hierdoor kan het kind de onderwijsloopbaan vervolgen, terugkeren naar school of een ander traject ingaan. Het doel is dat het kind uiteindelijk een diploma of startkwalificatie behaalt.

Rein Beld

Rein Beld

Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen
06 155 09 126

Maatwerk

Timpaan Support levert zorg afgestemd op de vraag van de school en/of het kind. Voordat de consulent de ondersteuning start, wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Welke invloed hebben de problemen op het leren en wat zijn daarbij de beperkingen? Tevens wordt besproken waaruit de ondersteuning van de consulent bestaat, mede gelet op de hulpvraag van de school. Vervolgens stellen de school en de consulent samen een passend leer- en ondersteuningsprogramma op.

Voortgang leerproces

De dienstverlening is erop gericht om het leerproces voort te zetten en het kind contact te laten houden met de buitenwereld en de school. De ondersteuning kan bestaan uit:

  • adviseren van ouders en scholen over onderwijs aan thuiszitters;
  • organiseren van onderwijs aan thuiszitters;
  • begeleiding van sociaal emotioneel aspecten;
  • stimuleren van zelfstandigheid van het kind;
  • (toezien op het) onderhouden van contact tussen school en de thuiszitter;
  • zoeken naar aangepaste leermiddelen;
  • adviseren over het opstellen van protocollen;
  • voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs, ook aan thuiszitters. De desbetreffende leerkrachten en docenten hoeven er echter niet alleen voor te staan. De consulent van Timpaan Support is hierin graag de versterkende kracht.

Meer informatie

Wil je meer informatie over onderwijsondersteuning aan thuiszitters of wil je een kind aanmelden? Neem dan contact op met Rein Beld.