De Grote Rekendag – 30 maart 2022

De Grote Rekendag – 30 maart 2022

Geplaatst op 21 maart 2022

Op woensdag 30 maart 2022 staat de Grote Rekendag weer gepland. Het thema dit jaar is ‘Bouwavonturen’. Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. De dag wordt elk jaar in het voorjaar georganiseerd. Meer dan duizend basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee.

Waarom de Grote Rekendag?

Rekenen staat hoog op de agenda in het basisonderwijs: er wordt hard gewerkt om de rekenresultaten verder te verbeteren. Maar de kinderen vinden het vak niet altijd leuk. De Grote Rekendag maakt rekenen leuk. De kinderen ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen rekenen. Dat motiveert, ook later in het jaar!*

Problemen met rekenen

De meeste kinderen leren zonder (grote) problemen de basisvaardigheden van het rekenen. Wanneer de basisvaardigheden nog veel tijd en moeite kosten, bestaat er een risico dat de rekenachterstand telkens groter wordt.  Dit kan bij een kind bijvoorbeeld leiden tot minder zelfvertrouwen, faalangst en weerstand ten opzichte van het rekenen. Meestal kan de school voldoende hulp en ondersteuning bieden om het rekenen weer op gang te helpen. Soms heeft een kind extra begeleiding nodig en in een aantal gevallen is een intensieve begeleiding gewenst. Bij stagnatie op rekengebied kan nader onderzoek nodig zijn om de rekenproblemen beter in kaart te brengen.

Is er een vermoeden van dyscalculie bij uw kind? Dan kan een orthopedagoog van Timpaan Support een dyscalculie onderzoek doen bij uw kind. Er wordt gekeken naar het rekenniveau, het intelligentieniveau, de leerbaarheid bij het rekenen en een aantal verklarende factoren voor de rekenproblemen. Wij bieden vanuit het rekenonderzoek een uitgebreid advies ten aanzien van het handelen op school en thuis.

Daarnaast heeft Timpaan Support ook meerdere begeleidingsmogelijkheden om uw kind weer plezier in rekenen te geven. Voor meer informatie
zie:

Meer plezier in rekenen

 

Meer informatie dyscalculie

 

*Bron: https://www.onderwijsvanmorgen.nl/home/basisonderwijs/grote-rekendag/

 

NKD Certificaat verlengd!

NKD Certificaat verlengd!

Geplaatst op 25 februari 2022

Op 17 februari heeft bij Timpaan Support een opvolgaudit vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) plaatsgevonden. Hierbij zijn wij onder andere beoordeeld op de volgende thema’s:

 • Kwaliteitsbeleid
 • Cliënttevredenheid
 • Samenwerking met ketenpartners

Wij zijn zeer trots dat wij kunnen melden dat wij deze audit glansrijk hebben doorstaan en ons keurmerk met een jaar is verlengd!

NKD Keurmerk

Een groot aantal dyslexiezorgverleners is aangesloten bij het NKD. Zij hebben aangetoond te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert. Aansluiting bij het NKD heeft als groot voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. Alle aangesloten instituten en praktijken hebben daarom contracten met gemeenten in Nederland kunnen afsluiten. Zo ook Timpaan Support!

Prentenboek top 10 Nationale Voorleesdagen 2022

Prentenboek top 10 Nationale Voorleesdagen 2022

Geplaatst op 26 januari 2022

Vanmorgen zijn De Nationale Voorleesdagen van start gegaan met Het Nationaal Voorleesontbijt met H.K.H. Prinses Laurentien. Zij las voor uit het prentenboek 2022: Maar eerst ving ik een monster (Tjibbe Veldkamp).

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Het helpt de peuters en kleuters hun taalbegrip en woordenschat vergroten en is daarnaast ook erg leuk! Het versterkt ook nog eens de band tussen ouder en kind. Genoeg redenen dus om vandaag (weer) te beginnen! Wij geven je graag een paar leuke tips! (Bron: hebban.nl)

De Prentenboek Top 10 voor De Nationale Voorleesdagen 2022

 • Maar eerst ving ik een monster (Uitgeverij Lemniscaat)
  Geschreven door Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd door Kees de Boer
 • Vos gaat een stukje rijden (Hoogland & van Klaveren)
  Geschreven en geïllustreerd door Susanne Strasser, vertaald door Berend Ruttenberg
 • Hey Baby, kijk! (Davidsfonds Infodok)
  Geschreven door Laura van Bouchout en geïllustreerd door Eva Mouton
 • Heertje en Meneertje (Uitgeverij Rubinstein)
  Geschreven door Erik van Os en Elle van Lieshout en geïllustreerd door Jan van Lierde
 • De koffer (Uitgeverij Gottmer)
  Geschreven en geïllustreerd door Chris Naylor-Ballesteros, vertaald door J.H. Gever
 • Het eiland van Olifant (Uitgeverij Querido)
  Geschreven en geïllustreerd door Leo Timmers
 • Duizend-en-één paarse djellaba’s (Uitgeverij Gottmer)
  Geschreven door Lisa Boersen en Hasna Elbaamrani en geïllustreerd door Annelies Vandenbosch
 • Muk (Uitgeverij Rubinstein)
  Geschreven door Mark Haayema en geïllustreerd door Laury Tinnemans en Job van Gelder
 • Daar ben je (Uitgeverij Querido)
  Geschreven door Hans en Monique Hagen en geïllustreerd door Charlotte Dematons
 • De ridder zonder billen (Van Holkema & Warendorf)
  Geschreven door Levina van Teunenbroek en geïllustreerd door Charlotte Bruijn
Animatiefilmpje Dienstverlening Gevoel en Gedrag

Animatiefilmpje Dienstverlening Gevoel en Gedrag

Geplaatst op 10 mei 2021

Nieuw aanmeldformulier dyslexiezorg

Nieuw aanmeldformulier dyslexiezorg

Geplaatst op 16 april 2021

Vanaf heden vind je op onze website het vernieuwde aanmeldformulier voor dyslexiezorg. We verzoeken je om dit formulier te gebruiken bij het aanmelden van een kind.

Voor de diagnose en behandeling van dyslexie zijn onze orthopedagogen en psychologen werkzaam in de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel. Voor alle provincies geldt dat je je kind rechtstreeks bij ons kunt aanmelden voor de vergoede dyslexiezorg. Wij nemen contact op met de gemeente en regelen alles wat nodig is om het onderzoek en/of de behandeling van start te laten gaan.

Meer weten over dyslexiezorg

NPO uitzending over angst en behandeling

NPO uitzending over angst en behandeling

Geplaatst op 5 februari 2021

Nieuwsuitzending Spraakmakers

Vandaag was er een uitzending op NPO Spraakmakers waar angsten en behandelingen bij kinderen besproken werden. Onze dienstverlening Gevoel en gedrag sluit hier goed op aan. Voor meer interesse, kunt u contact opnemen met Astrid Hermans van Timpaan Support.

 

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/71875-2021-02-05-verhalen-van-spraakmakers-angst-bij-kinderen-deel-5

 

Klanttevredenheid dyslexiebehandelingen 2020

Klanttevredenheid dyslexiebehandelingen 2020

Geplaatst op 23 oktober 2020

Wij hechten waarde aan de mening van onze klanten als het gaat om de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom vragen we ouders (van kinderen die bij ons dyslexiebehandelingen volgen) tijdens en na afloop van een traject naar hun ervaringen.

Hieronder volgt een overzicht van de uitkomsten van dit onderzoek over het eerste half jaar van 2020. In totaal hebben we voor de tussentijdse meting (kinderen zijn nog in behandeling) 273 vragenlijsten geanalyseerd. Voor de eindmeting (al afgeronde dyslexiebehandelingen) hebben we 192 ingevulde vragenlijsten ontvangen.

Indien u heeft deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek dan willen we u hierbij hartelijk danken!

Overweegt u als ouder een dyslexiebehandeltraject voor uw kind bij Timpaan Support? Maak dan vooral gebruik van de uitkomsten van het onderzoek.

Uitkomsten tussentijdse meting:

Rapportcijfer

Van de 273 ingevulde vragenlijsten, waardeert het merendeel (92,3%) van de ouders onze dienstverlening met een 8 of hoger. Dit betreft 252 van de 273 verschillende cliënten. Verder is te zien dat 3 ouders ons het cijfer 6 geven en 1 ouder onze dienstverlening het cijfer 5 geeft. Een klein aantal ouders (6,2%) geeft onze dienstverlening het cijfer 7. Al met al een mooi resultaat voor de tussentijdse meting, (mede) dankzij de inzet van de behandelaars!

(1= volkomen nutteloos, ik heb er niets aan, 10=uitstekend, ik heb er veel aan)

rapportcijfer timpaan support

Passende hulp

Wanneer we kijken naar de vraag in hoeverre de dyslexiebehandelingen op dit moment passend zijn voor de kinderen die in behandeling zijn bij Timpaan Support, zien we het volgende:
214 ouders (78,4%) hebben ingevuld dat de nu geboden hulp volledig passend is voor hun kind.
51 ouders (18,7%) geven aan dat de hulp op dit moment wel passend is, maar dat ze verwachten dat ze op een later moment nog wel voor andere hulp zullen aankloppen.
7 ouders (2,6%) vinden de hulp nu niet passend en geven aan dat de hulp aangepast zou moeten worden.
1 ouder (0,4%) geeft aan andere soort hulp nodig te hebben dan nu geboden wordt.

Dit betekent dat wij voor meer dan driekwart van alle kinderen die in behandeling zijn geweest, in de eerste helft van het kalenderjaar 2020, passende begeleiding kunnen bieden. Voor 97,1 % van alle behandelingen geven wij op dit moment de best passende begeleiding.

Effectiviteit van de geboden hulp

98,6% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de effectiviteit van de geboden hulp. Zij geven aan dat hun kind geen of in mindere mate problemen meer ondervindt op het gebied van lezen en spelling. Er zijn 4 kinderen (1,5%) waarvan ouders zeggen dat deze kinderen nog evenveel problemen ondervinden als voor de start van de behandelingen. Er is geen enkele ouder de aangeeft dat zijn of haar kind méér problemen ondervindt op lees- en/of spellingsgebied gedurende de dyslexiebehandelingen.

Profiteren van de dyslexiebehandeling

Kinderen kunnen volgens ouders beter met hun dyslexie omgaan (254 kinderen), lezen beter dan voor de start van de behandeling (263 kinderen) en presteren beter op spellingsgebied (255 kinderen), in vergelijking met toen zij nog geen dyslexiebehandelingen ontvingen.

Uitkomsten eindmeting:

Rapportcijfer

Nadat een kind uitbehandeld is, volgt een tweede evaluatie. Na uitbehandeling hebben wij in het eerste half jaar van 2020 192 vragenlijsten retour ontvangen. Hierbij valt op dat 88% van de ouders onze dyslexiebehandelingen waardeert met een 8 of hoger. 19 ouders (9,9%) geven het cijfer 7 en 4 ouders (2,1%) geven onze dienstverlening het cijfer 6. Een kwart van de ouders (25,5%) geeft ons zelfs het rapportcijfer 10!

Zelf verder na de aangeboden hulp

Bij deze vraag konden ouders aangeven of hun kind na de dyslexiebehandelingen zelf in staat is om verder te gaan zonder begeleiding.

23,4% van de ouders geeft aan dat hun kind na het afronden van de dyslexiebehandelingen geen verdere hulp meer nodig heeft. 45,3% van de ouders geeft aan dat hun kind direct na het afronden van de dyslexiebehandelingen geen verdere hulp nodig heeft, maar dat zij verwachten dat zij later nog wel eens om hulp zullen aankloppen. 27,6% van de ouders geven aan dat hun kind nog wel baat zou hebben bij een lichtere vorm van hulp en hun kind zich dan wel goed zou kunnen redden. 7 ouders (3,6%) zeggen dat hun kind nog steeds deze of zwaardere hulp nodig heeft na de afronding van de dyslexiebehandelingen.

Wij gaan kijken hoe wij de nazorg nog beter vorm kunnen gaan geven en betere handvatten kunnen meegeven na uitbehandeling van kinderen.

Effectiviteit van de geboden hulp

96,9% van de ouders geeft ná het afronden van de dyslexiebehandelingen aan dat hun kind nagenoeg geen (15,6%) óf iets minder problemen ondervindt (81,3%) als voor de start van de behandeling. 4 ouders (2,4%) geven aan dat hun kind evenveel problemen ondervindt als voor de start van de behandeling. 2 ouders (1%) geven aan dat hun kind meer problemen ondervindt het lezen en/of spelling dan voor de start van de behandeling.

Profiteren van de dyslexiebehandeling

Kinderen kunnen volgens ouders beter met hun dyslexie omgaan (188 kinderen), lezen beter dan voor de start van de behandeling (187 kinderen) en presteren beter op spellingsgebied (184 kinderen), in vergelijking met toen zij nog geen dyslexiebehandelingen ontvingen.

 

Kinderboekenweek 2020: De top 3 van Timpaan Support

Kinderboekenweek 2020: De top 3 van Timpaan Support

Geplaatst op 28 september 2020

Welke kinderboeken passen bij het thema “en toen?” én zijn geschikt voor kinderen met dyslexie?

Op 30 september start de Kinderboekenweek 2020 en deze duurt tot en met 11 oktober. Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken zijn bij uitstek geschikt om de geschiedenis levendig te houden, door de verhalen die er verteld worden. Wat wil je weten? Verhalen over de Oudheid? Hoe ging het eraan toe in oorlogstijd? Of welk verhaal willen de schilderijen in het Rijksmuseum je vertellen? Lees boeken en je komt erachter!

De kinderjury (de lezersprijs van de Kinderboekenweek) heeft dit jaar de volgende boeken gekozen als winnaars:

 • In de categorie 6 tot en met 9 jaar: het boek De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen (Andy Griffiths en Terry Denton, vertaald door Edward van de Vendel).
 • In de categorie 10 tot en met 12 jaar: het boek Vet koel – Het leven van een Loser van 13 (Jeff Kinney, vertaald door Hanneke Majoor). Deze boeken worden tevens heel veel gelezen door kinderen die dyslectisch zijn. Dit komt door het aanbieden van structuur in de teksten (op lijnen uitgeschreven), korte stukjes tekst, humor en strips tussendoor. Dus een echte aanrader als je nog op zoek bent naar een geschikt boek!

De top 3 van Timpaan Support:

 • Een spannende GIDS door het Rijksmuseum (Jorgen Hofmans): Avi niveau midden groep 5 en/of vanaf 8 jaar. Dit boek gaat natuurlijk over het Rijksmuseum, kunst, de Nachtwacht en de verhalen achter de schilderijen. In dit boek lees je spannende avonturen van vroeger. Dus wil je iets weten over stoere helden, strijd op zee of hoe het vroeger was? Lees dan dit boek! Het is een informatief en makkelijk boek om te lezen. Het boek komt uit de serie Zoeklicht (speciaal bedoeld voor dyslectische kinderen). En als je klaar bent met het lezen van het boek moet je ook even het bijpassende lied van Kinderen Voor Kinderen beluisteren, die speciaal voor de Kinderboekenweek het lied ‘En toen?’ is uitgebracht.
 • De mummie zonder naam (serie Geronimo Stilton): Avi niveau E4 en/of vanaf 7 jaar. Ook dit boek gaat over een museum, maar dan met een spannend verhaal over… een levende mummie! Help! Wat moet je nu doen? Wil je een spannend avontuur beleven? Lees dan dit boek! Je zal niet meer kunnen stoppen met lezen voordat het uit is… zo spannend. Dit boek valt onder de serie Makkelijk lezen (ook weer voor kinderen met dyslexie). Het leesniveau van dit boek is vergelijkbaar als dat van eind groep 3 (zo is het geschreven), maar toch is het niveau van het boek eind groep 4. Zo lees je toch een spannend verhaal maar is het niet te moeilijk voor je. Ook dit boek is een echt ‘Stilton’ boek: grote letters, korte zinnen, extra witregels en een boek zonder moeilijke woorden.
 • Julius Zebra Gigagrappig – moppen (uit de Graphicnovelserie geschreven door Gary Northfield): vanaf 8 jaar. Ook als je niet zo van boeken lezen houdt als je dyslexie hebt, is het wél goed om te lezen. Dan lees je toch een moppenboek? En wat voor één! Deze is echt té grappig! Ook dit boek neemt je mee in de tijd. Dit keer naar de landen van het oude Rijk. Kunnen de Britten je laten lachen? Zijn de Grieken het grappigst? Of winnen de Romeinen het moppentoernooi? Julius Zebra ontdekt in dit boek de allergrappigste moppen uit het Oude Rome, Egypte Brittannia en Griekenland. Kun jij de beste historische moppen tappen tijdens de Kinderboekenweek 2020!
Richtlijnen verkoudheid

Richtlijnen verkoudheid

Geplaatst op 11 september 2020

 Nu de welbekende ‘r’ weer in de maand is, treffen onze behandelaars steeds vaker verkouden kinderen tijdens de behandeling. Vandaar dat wij hierbij onze richtlijnen met betrekking tot COVID-19 met u willen delen:

 • Is het kind chronisch neusverkouden (maar heeft het geen loopneus) of is er sprake van hooikoorts? Dan kan de behandeling op school/locatie doorgaan.
 • Is er ook sprake van andere verschijnselen zoals hoesten, niezen, een loopneus, benauwdheid of koorts? Dan blijft het kind thuis / vindt de behandeling op afstand plaats.
 • Houdt u er ook rekening mee dat indien iemand anders binnen het gezin last heeft van benauwdheid of koorts dat het kind thuis dient te blijven? En dit geldt uiteraard ook indien iemand binnen het gezin positief is getest op COVID-19.
 • Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM zoals benoemd in de Handreiking bij neusverkouden kinderen.

Meer informatie:

Beslisboom Boink 7 t/m 12 jaar

 

Team Dyslexie Timpaan Support

 

Dyslexie behandelingen na 8 juni

Dyslexie behandelingen na 8 juni

Geplaatst op 8 juni 2020

Ha fijn! De kinderen mogen weer naar school!

weer naar school

Hoe gaat Timpaan Support de dyslexiebehandelingen vorm geven ná 8 juni?

Tot de zomervakantie gaat het er als volgt uit zien:

We proberen de behandelingen zoveel mogelijk op afstand te laten plaatsvinden, liefst binnen de schooltijden.

Indien Corona-richtlijnen gewaarborgd zijn door de school én de behandelaar, ouders en school akkoord zijn over de werkwijze, kan de behandeling op school plaatsvinden. Daarnaast is het hierbij ook belangrijk dat de behandelaar roostertechnisch gezien alle dyslexiebehandelingen in kan plannen.

Bij het fysiek gaan behandelen van kinderen met dyslexie zal er op de scholen de volgende werkwijze gehanteerd worden:
de behandelaar komt 5 min. na de start van de school het gebouw binnen, haalt zelf geen kinderen op uit de klas, de school dient een ruimte gereserveerd te hebben voor de behandelaar, er is 1,5 afstand mogelijk in de ruimte óf er is een plexiglas-scherm aanwezig en de behandelaar checkt vooraf aan de behandeling of er geen Corona heerst binnen school of binnen het gezin van het kind.

Op SBO scholen zullen de behandelaren van Timpaan Support voor zover mogelijk wél fysiek aanwezig zijn, mits de school, ouders en de behandelaar hiermee ook akkoord zijn.

Alle oudergesprekken worden op afstand of in overleg met ouders op een kantoor van Timpaan Support gevoerd. Dyslexieonderzoeken en eindtoetsen zullen in overleg met ouders (en scholen) op kantoor of op school plaats vinden.

Weer naar school

Weer naar school

Geplaatst op 25 mei 2020

Weer naar school én afstandsonderwijs

De kinderen mochten vanaf 11 mei eindelijk weer fysiek naar school! Nog geen hele week en met maar halve klassen, maar de meeste kinderen waren weer blij om naar school te mogen! Voor de andere dagen bleef en blijft nu nog even het afstandsonderwijs van kracht. Zo ook de dyslexiebehandelingen van Timpaan Support, die in ieder geval op deze manier nog worden gegeven tot 8 juni. Na 8 juni mogen scholen weer helemaal open, maar Timpaan Support inventariseert nu eerst welke scholen vanaf dan weer externen toelaten. Over het moment waarop wij onze dyslexiezorg met fysieke aanwezigheid op de scholen weer hervatten, volgt later een bericht. Er kan in ieder geval tot 8 juni, bij (roostertechnische) problemen, natuurlijk altijd gekeken worden hoe de leerling in ieder geval wél een dyslexiebehandeling op afstand kan krijgen van een behandelaar van Timpaan Support.

Omdat het afstandsonderwijs dus nog enige tijd blijft bestaan, ook dit keer weer tips voor thuis om kinderen die extra zorg nodig hebben t.a.v. het lezen en spellen zo gemotiveerd mogelijk te houden en te blijven oefenen met lezen en spellen:

 • Elke dag 15 min lezen (liefst hardop of tegelijkertijd samen met iemand) blijft ook nu belangrijk! Dit om het lezen te onderhouden omdat je anders ‘weg kan zakken’ qua leesniveau. Zoek dus iets uit wat je leuk vindt om te lezen en gaan met die banaan (eh leeskilometers).
 • Om leeskilometers te blijven maken kan je leesbingo spelen. Klik op de volgende link (en print het blad uit) om van het expertisecentrum Nederlands en Squala een leesbingokaart te gebruiken! Wie heeft de kaart als eerste vol?Naar de leesbingo
 • Stoepkrijtdictee: Schrijf de dicteewoorden niet op een papier, maar op de straat! Maak een foto van een dictee op straat en stuur deze naar de juf/meester of behandelaar van Timpaan Support.
 • Online een woordzoeker maken: Wist je dat je heel makkelijk zelf een woordzoeker kan maken? Een woordzoeker is een groot vierkant met allemaal kleine vakjes erin. Als je goed zoekt kun je de woorden vinden. Je kunt de woordzoeker zelf tekenen maar je kunt ook op de website van woordzoekermaken.nl woorden invoeren van de spellingregels die je wilt oefenen. Selecteer bij de instellingen naar welke kant de woorden van jou op mogen gaan en klik daarna op ‘maak mijn puzzel’. Je kunt de woordzoeker printen maar je kunt de puzzel ook online maken!
Spelling oefenen

Spelling oefenen

Geplaatst op 8 mei 2020

Spelenderwijs spelling oefenen in de meivakantie

Nóg heel even meivakantie! Om de spellingsregels er een beetje in te houden, is het voor zorgleerlingen belangrijk om in de vakantie tóch wat te blijven oefenen met de spellingregels. Dit hoeft natuurlijk niet zoals tijdens schoolweken, maar kan op een leuke, laagdrempelige manier (en wie weet hebben ze niet eens door dat ze aan het oefenen zijn). De volgende tips laten je zien op welke manieren dit kan:

 • Om bijvoorbeeld de weetwoorden (ei of au) te herhalen, kan je het kind het woord laten uitbeelden of voorwerpen laten zoeken in huis en die volgens laten zien. Op die manier zijn kinderen heel bewust met de woorden bezig. Nadat over het uitbeelden nagedacht is door het kind of de voorwerpen verzameld zijn, krijgt de ander 3 minuten de tijd om zoveel mogelijk woorden te raden. Daarna kun je de rollen omdraaien. Leuk met woorden zoals ei, klein, zei, meid, klei of au, gauw, nauw, saus, blauw. Eens kijken wie er bij deze challenge wint!
 • Een andere challenge is om de timer op 2 minuten te zetten. De één moet nu zoveel mogelijk woorden bedenken die met een f beginnen. Daarna mag de ander. Wie heeft er gewonnen? Dit kan natuurlijk ook met woorden die met een v beginnen, een s of een z.
 • Bij het emmerspel heb je 3 emmers nodig. Eén emmer voor woorden met 2 klankvoeten (zoals bo-men), één emmer voor woorden met 3 klankvoeten (zoals bo-ter-ham) en één emmer voor woorden met 4 klankvoeten (zoals re-gen-bo-gen). Om de beurt noem je een woord waarna de ander het woord in klankvoeten moet splitsen en een bal in de juiste emmer mag gooien. Je kunt punten op de emmers zetten. Wie verzamelt de meeste punten?
 • Foto’s maken! Kies als eerste een spellingregel die je wilt oefenen. Kies bijvoorbeeld de verlengingsregel –p/-b. Bij deze regel kun je foto’s maken van een lamp, trap, heup of spinnenweb. Of de –ch of –g aan het eind van een woord. Zo krijg je foto’s van een heg, mug, rug, zaag, joch, lach of kuch.