Tips voor ondersteuning op afstand

Voor zorgleerlingen, bijvoorbeeld voor leerlingen met vermoedens van dyslexie of dyscalculie, is het belangrijk dat de extra ondersteuning wordt voortgezet. Juist deze leerlingen hebben het de komende tijd hard nodig om zo grote leerachterstanden te voorkomen. Bovendien is het voor de dossieropbouw van belang dat de ondersteuning wordt voortgezet en zorgvuldig wordt vastgelegd. Op deze manier kunnen leerlingen met vermoedens van dyslexie en dyscalculie straks eventueel zonder vertraging worden aangemeld voor onderzoek.

Maar hoe doe je dat nu op afstand en waar moet je allemaal aan denken als school? Wij hebben een aantal handige tips op een rij gezet:

  • Zet de ondersteuning voort volgens de kwaliteitscriteria die normaal gesproken ook gelden, uitgevoerd door onderwijs-zorgspecialisten die hiertoe bevoegd zijn. Denk hierbij aan leerkrachten, intern begeleiders, leesspecialisten, RT-leerkrachten en onderwijsassistenten (onder begeleiding). Probeer ondersteuningsniveau 3 online, via videobellen, voort te zetten.
  • Bied de ondersteuning individueel en anders in kleine groepjes (max. 4 leerlingen) aan.
  • Ga na welke middelen en mogelijkheden de leerlingen hebben (denk aan: de thuissituatie, materialen, beschikbare apparaten, een rustige werkplek, het tijdstip, etc.).
  • Maak eventueel gebruik van online oefenmogelijkheden.
  • Maak er een leuke les van met behulp van motiverende materialen. Op de website van Leren lukt vind je diverse producten die je zo mag gebruiken.
  • Documenteer de voortgang van de leerlingen en de wijze waarop de ondersteuning geboden wordt zorgvuldig. In het geval van dyslexie en dyscalculie is het belangrijk dat bij de aanmelding voor onderzoek kan worden aangetoond dat voldaan is aan de eisen.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Lisette Hassing.