Tussentijdse vragenlijst

Uw kind volgt op dit moment een behandeltraject dyslexie bij Timpaan Support. Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe u en uw kind de behandeling ervaren. De feedback die wij hierop ontvangen, gebruiken wij  om het behandeltraject verder te verbeteren. Ik het kader hiervan willen we u graag een aantal vragen stellen.

Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig met de gegevens om en zullen deze dan ook vertrouwelijk verwerken. Omdat wij u aan het eind van het behandeltraject nogmaals benaderen, hechten wij er waarde aan om beide vragenlijsten aan elkaar te kunnen koppelen. Vandaar dat wij u vragen om het dossiernummer van uw kind in te vullen. Het dossiernummer heeft u tegelijkertijd met de link naar de vragenlijst van ons ontvangen. Ook kunt u dit nummer vinden op het onderzoeksverslag en het behandelplan.

Uiteraard hopen wij dat u de tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Het invullen zal ongeveer 5 – 10 minuten in beslag nemen. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Tussentijdse vragenlijst