Vergoeding van dyslexie

Het is mogelijk om door ons een onderzoek naar dyslexie te laten uitvoeren via een vergoed of particulier traject.

Vergoede dyslexiezorg

Bij een vermoeden van dyslexie is het mogelijk om de diagnose en/of behandeling vergoed te krijgen door de gemeente. Om in aanmerking te komen voor deze vergoede dyslexiezorg moet je kind aan bepaalde criteria voldoen. Deze vind je in het stappenschema, onderaan deze pagina.

Gemeente

Sinds 1 januari 2015 vergoedt de gemeente de dyslexiezorg. Wij hebben een contract met alle gemeenten in de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en IJsselland. Hierdoor verlenen wij in die provincies vergoede dyslexiezorg.

Particulier onderzoek

Heeft je kind niet het benodigde aantal E-scores op lezen of spelling, maar zijn er wel D- en/of E-scores en is er verschil met scores op andere vakken, dan kan er toch sprake zijn van dyslexie.
Je kunt je kind dan op eigen kosten laten testen. Timpaan Support doet ook dyslexieonderzoek bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor hen is er geen vergoedingsregeling. Lees meer over een particulier onderzoek

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Mirjam van der Sloot of Astrid Hermans.

Stappenschema