Vragenlijst na uitbehandeling

Uw kind heeft een behandeltraject dyslexie bij Timpaan Support doorlopen. Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe u en uw kind de behandeling ervaren hebben. De feedback die wij hierop ontvangen, gebruiken wij om het behandeltraject verder te verbeteren. In het kader hiervan willen we u graag een aantal vragen stellen.

Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig met de gegevens om en zullen deze dan ook vertrouwelijk verwerken. In de vragenlijst wordt u echter wel gevraagd om het dossiernummer van uw kind. Hiermee kunnen wij de uitkomsten van de vragenlijst koppelen aan de eventueel eerder ingevulde vragenlijsten. Het dossiernummer heeft u tegelijkertijd met de link naar de vragenlijst van ons ontvangen. Ook kunt u dit nummer vinden op het onderzoeksverslag en het behandelplan.

Uiteraard hopen wij dat u de tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Het invullen zal ongeveer 5 – 10 minuten in beslag nemen. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Ga naar de vragenlijst