Wachttijden

Wachttijden nieuwe cliënten

Op deze pagina vind je meer informatie over onze wachttijden voor Dyslexie en Gevoel en Gedrag. Deze wachttijden zijn een indicatie voor nieuwe cliënten en worden iedere maand geactualiseerd op basis van de werkelijke wachttijden in 2022.

Dyslexie

Van aanmelding tot start van het onderzoek

Bij de aanmelding wordt gekeken of het dossier met informatie van de ouders en de school compleet is. Na de beoordeling van dit dossier nemen we contact op met de ouders. We bespreken of er al dan niet een onderzoek plaatsvindt en waarom (niet). Daarna vragen we de toewijzing bij de gemeente aan. Het onderzoek wordt ingepland zodra we deze toewijzing hebben ontvangen.

Onderstaande tabel geeft aan wat de gemiddelde wachttijd op 31 oktober 2022 is, na ontvangst van het volledige dossier en voor de start van het dyslexieonderzoek.

Wachttijden dyslexie onderzoek
Drenthe Noord-Midden (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo) 5 weken
Drenthe Zuid (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Westerveld) 4 weken
Friesland 5 weken
Groningen 11 weken

 

 Tot start van de behandeling

Uiterlijk 3 weken na afronding van het onderzoek vindt er een adviesgesprek met de ouders en, met toestemming van de ouders, de vertegenwoordiging van de school plaats.

Indien er een positief advies voor een dyslexiebehandeling is, wordt hiervoor een toewijzing bij de betreffende gemeente aangevraagd. Zodra de toewijzing binnen is, wordt de behandeling ingepland.

Onderstaande tabel geeft aan wat de gemiddelde wachttijd op 31 oktober 2022 is. Na afloop van het adviesgesprek en voor de start van de dyslexiebehandeling.

Wachttijden dyslexie behandeling
Drenthe Noord-Midden (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo) 5 weken
Drenthe Zuid (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Westerveld) 6 weken
Friesland 11 weken
Groningen 5 weken

Gevoel en gedrag

Aanmeldingswachttijd tot start behandeling

Voor een aanmelding voor een behandeling gericht op problemen die met gevoel of gedrag te maken hebben, heb je een verwijsbrief van de (huis)arts of erkende verwijzer nodig.

Zodra wij de verwijsbrief hebben, streven wij ernaar binnen 48 uur telefonisch contact met je op te nemen. Het doel hiervan is om een beeld van de klachten te krijgen en informatie te geven over onze mogelijkheden. Dan vragen wij ook een beschikking aan bij de betreffende gemeente. Met een beschikking geeft de gemeente aan akkoord te zijn dat de hulp gestart wordt en wordt de behandeling vergoed.

Zodra deze beschikking is afgegeven plannen we het intakegesprek in.

Onderstaande tabel geeft aan wat de gemiddelde wachttijd op 31 oktober 2022 is, na ontvangst van het volledige dossier, voor het intakegesprek. Daarna kan de behandeling gelijk beginnen.

Wachttijden gevoel en gedrag
Drenthe Noord-Midden (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo) 2 weken
Drenthe Zuid (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Westerveld) n.v.t.
Friesland n.v.t.
Groningen 1 week

Wachttijden dyscalculie-onderzoek/intelligentieonderzoek

De eventuele intake en het onderzoek kunnen in de meeste gevallen binnen 6 weken plaatsvinden.

Voor de actuele wachttijden kun je het beste telefonisch contact met ons opnemen via 088-908 0100. Je mag ook een e-mail sturen naar info@timpaanonderwijs.nl.