Weer naar school

Weer naar school

Geplaatst op 25 mei 2020

Weer naar school én afstandsonderwijs

De kinderen mochten vanaf 11 mei eindelijk weer fysiek naar school! Nog geen hele week en met maar halve klassen, maar de meeste kinderen waren weer blij om naar school te mogen! Voor de andere dagen bleef en blijft nu nog even het afstandsonderwijs van kracht. Zo ook de dyslexiebehandelingen van Timpaan Support, die in ieder geval op deze manier nog worden gegeven tot 8 juni. Na 8 juni mogen scholen weer helemaal open, maar Timpaan Support inventariseert nu eerst welke scholen vanaf dan weer externen toelaten. Over het moment waarop wij onze dyslexiezorg met fysieke aanwezigheid op de scholen weer hervatten, volgt later een bericht. Er kan in ieder geval tot 8 juni, bij (roostertechnische) problemen, natuurlijk altijd gekeken worden hoe de leerling in ieder geval wél een dyslexiebehandeling op afstand kan krijgen van een behandelaar van Timpaan Support.

Omdat het afstandsonderwijs dus nog enige tijd blijft bestaan, ook dit keer weer tips voor thuis om kinderen die extra zorg nodig hebben t.a.v. het lezen en spellen zo gemotiveerd mogelijk te houden en te blijven oefenen met lezen en spellen:

  • Elke dag 15 min lezen (liefst hardop of tegelijkertijd samen met iemand) blijft ook nu belangrijk! Dit om het lezen te onderhouden omdat je anders ‘weg kan zakken’ qua leesniveau. Zoek dus iets uit wat je leuk vindt om te lezen en gaan met die banaan (eh leeskilometers).
  • Om leeskilometers te blijven maken kan je leesbingo spelen. Klik op de volgende link (en print het blad uit) om van het expertisecentrum Nederlands en Squala een leesbingokaart te gebruiken! Wie heeft de kaart als eerste vol?Naar de leesbingo
  • Stoepkrijtdictee: Schrijf de dicteewoorden niet op een papier, maar op de straat! Maak een foto van een dictee op straat en stuur deze naar de juf/meester of behandelaar van Timpaan Support.
  • Online een woordzoeker maken: Wist je dat je heel makkelijk zelf een woordzoeker kan maken? Een woordzoeker is een groot vierkant met allemaal kleine vakjes erin. Als je goed zoekt kun je de woorden vinden. Je kunt de woordzoeker zelf tekenen maar je kunt ook op de website van woordzoekermaken.nl woorden invoeren van de spellingregels die je wilt oefenen. Selecteer bij de instellingen naar welke kant de woorden van jou op mogen gaan en klik daarna op ‘maak mijn puzzel’. Je kunt de woordzoeker printen maar je kunt de puzzel ook online maken!